Načrtovanje pouka

Za vas smo pripravili dodatne vsebine za načrtovanje pouka pri izbirnem predmetu obdelava gradiv umetne snovi v 7., 8. in 9. razredu.

UČNI NAČRT
CILJI
LETNA PRIPRAVA
PRIMERI OPISNIKOV