Didaktični material

Za vas smo pripravili dodatne didaktične materiale za pouk pri izbirnem predmetu obdelava gradiv les v 7., 8. ali 9. razredu.

FOTOGRAFIJE
SHEME
RAZPREDELNICE
PRIMERI PRIPRAV