Didaktični material

Za vas smo pripravili dodatne didaktične materiale za pouk pri izbirnem predmetu obdelava gradiv kovine v 7., 8. ali 9. razredu.

FILMI
FOTOGRAFIJE
SHEME
RAZPREDELNICE
PROJEKTNA NALOGA – SVEČNIK