Načrtovanje pouka

Za vas smo pripravili dodatne vsebine za načrtovanje pouka pri izbirnem predmetu elektrotehnika v 7., 8. in 9. razredu.

UČNI NAČRT
CILJI
LETNA PRIPRAVA
PRIČAKOVANA ZNANJA
PREDSTAVITEV