Didaktični material

Za vas smo pripravili dodatne didaktične materiale za pouk pri izbirnem predmetu elektrotehnika v 7., 8. ali 9. razredu.

FILMI
FOTOGRAFIJE – UČBENIK
FOTOGRAFIJE – DELOVNI ZVEZEK
SHEME
GALERIJA ELEKTROTEHNIČNIH PROCESOV