Didaktični material

Za vas smo pripravili dodatne didaktične materiale za pouk tehnike in tehnologije v 8. razredu.

FILMI
FOTOGRAFIJE IN SHEME – UČBENIK
FOTOGRAFIJE IN SHEME – DELOVNI ZVEZEK
RAZPREDELNICE
DELOVNI LISTI
NAVODILA ZA IZDELAVO DODATNIH IZDELKOV