Didaktična priporočila

Za vas smo pripravili dodatna didaktična priporočila za pouk tehnike in tehnologije v 7. razredu.

TEHNIČNO RISANJE
GRADIVA IN OBDELAVA – UMETNE SNOVI
KRMILJENJE IN REGULACIJA
TEHNIČNA SREDSTVA