Še niste uporabnik?

Pustite se prepričati in naročite ogledni izvod še danes! Ogledni izvod lahko naročite preko spletne pošte na info@izotech-zalozba.si ali pa vsak delovnik med 7.00 in 15.00 po telefonu na številko 02 614 00 97.

Prednosti, ki jih želimo poudariti

Zavedamo se pomena, ki ga ima kakovosten pouk tehnike in tehnologije, izbirnih predmetov, in odgovornosti, ki jo imajo učitelji pri celotnem vzgojno – izobraževalnem delu. Vemo, da učenci svoje spoznavne, čustvene, gibalne in socialne potrebe in interese udejanjajo v stiku s tehniko in tehnologijo, spreminjanjem narave in z računalniški mediji, orodji in aplikacijami.

Poudariti moramo, da učbeniški kompleti Izotech založbe učitelju omogočijo polno podporo in časovno racionalizacijo za zahtevno pedagoško delo. Trdni opori pri tem sta prijazna in strokovno izbrana uporaba našega delovnega gradiva ter projektne naloge, ki učencem odpirata pot v pridobitev novih spoznanj na ravni znanja, spretnosti in delovnih navad.

V učbeniških kompletih imajo učenci zbrano vso potrebno gradivo za izdelke iz papirnih gradiv, lesnih gradiv, umetnih snovi in kovin, prav tako pa bodo v učnem procesu pridobivali nova teoreticna in prakticna znanja, tehniško – fizikalne izkušnje, spretnosti, delovne navade in ustvarjalne sposobnosti.