Načrtovanje pouka

Za vas smo pripravili dodatne vsebine za načrtovanje pouka neobveznega izbirnega predmeta tehnika v 6. razredu.

UČNI NAČRT
LETNA PRIPRAVA
DNEVNE PRIPRAVE