Tehnika-1--slike-za-web-KopijaNova-1000x800
Pozdravljeni, ste na osnovni strani priročnika didaktično-metodičnih priporočil za neobvezni izbirni predmet tehnika v 6. razredu.
pic-04 (2)Načrtovanje pouka pic-01 (2)Didaktična priporočila
pic-03 (3)Rešitve vaj
pic-02 (2)Didaktični materiali