Didaktični materiali

Za vas smo pripravili dodatne didaktične materiale za pouk pri neobveznem izbirnem predmetu tehnika v 5. razredu.

FOTOGRAFIJE – DELOVNI POSTOPKI
KOSOVNICA DELOVNIH GRADIV
NAVODILA ZA DELO
3D RISBE
EKSPLOZIJSKE 3D RISBE
UPORABA PROGRAMA SKETCHUP