Tehnika in tehnologija 2024/2025

Spoštovana učiteljica, spoštovani    učitelj!

Na vas se obračamo z dopisom, v  katerem bi vam radi podali  informcije o   učbeniških kompletih za pouk tehnike   in tehnologije, izbirnih predmetov v 7.,   8. in 9 razredu ter neobveznem   izbirnem predmetu v 4., 5. in 6. razredu.

V krogu ustvarjalnih idej in izvedljivih   rešitev, da boste tako tudi vi pripomogli   k večji prepoznavnosti praktične   tehnike, za katero učenci ne smejo biti prikrajšani. Več…..

Objavljeno v Izotech založba |

Naravoslovje in tehnika 2024/2025

 Spoštovana učiteljica, spoštovani učitelj   četrtega in petega razreda osnovne šole.

NEKAJ POUDARKOV KI JIH NE    SMETE PREZRETI !

Za racionalizacijo delovnih postopkov   pri izdelavi izdelkov, imajo gradiva   potiskane kartone. V gradivih je lepilo za les, katero omogoča lepljenje vseh   priloženih materialov. Gradivo je univerzalno in je namenjeno doseganju ciljev pri predmetu naravoslovje in tehnika.  Več……

Objavljeno v Neuvrščeni |

Spoznavanje okolja 2024/2025

 Spoštovana učiteljica, spoštovani   učitelj prvega, drugega in tretjega   razreda osnovne šole

GRADIVO: SPOZNAVANJE   OKOLJA sestavljajo navodila in   praktično gradivo za ustvarjanje pri   pouku in tehniških dnevih. Gradivo   je univerzalno in je namenjeno   doseganju ciljev pri predmetu spoznavanje okolja. Več na ….

Objavljeno v Izotech založba |