Gradiva: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6., 7. in 8., IZBIRNI PREDMETI, NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

untitled-2

 

IZOTECH ZALOŽBA se obrača na Vas z namenom, da vam posreduje informacije, ki so pomembne za šolsko leto 2022/2023.

Navodila za učno delo v delovnem zvezku usmerjajo in vodijo učenca k notranji motivaciji, samoiniciativni inovativnosti in praktičnemu delu. Za posamezno učno vsebino je predlagana učna strategija z elementi formativnega spremljanja. Struktura didaktične poti z elementi formativnega spremljanja vključujejo učenca v zavedno dejavnost z usmeritvijo v cilj, ki ga povzame kot lastnega.

Vabimo vas, da prelistate virtualni katalog Tehnika in tehnologija 2021, ter pregledate  povezave do novosti za šolsko leto 2022/2023.

Virtualni katalog  z novostjo MOJA TEHNIKA 6, 7 in 8– prelistajte našo interaktivno publikacijo,

Moja tehnika 2022

Nagrada za zaupanje - zvestoba se izplača, tudi letos nagrada za zaupanje (najprej si prenesite dokument na vaš računalnik, ga izpolnite, shranite in pošljite na naš email),

Ogledni izvod  – za lažjo odločitev o izboru naših gradiv (najprej si prenesite dokument na vaš računalnik, ga izpolnite, shranite in pošljite na naš email),

Didaktična pomoč Izotech založbe (pobude novih izdelkov, urne priprave, animacije).

Pobude novih izdelkov za – TIT6, TIT7.

Vzorčna urna priprava - TIT6, TIT7 in TIT8 – podrobne učne urne priprave za praktično delo.

Video predstavitev izdelkov – TIT6, TIT7 in TIT8 – nazorni filmi za pomoč pri poučevanje.

Uporabnikom, ki skupaj z učenci uporabljajo delovna gradiva omogočamo brezplačno uporabo naših E – učbenikov  – elektronski učbeniki.