Učni načrt neobveznega izbirnega predmeta TEHNIKA, 4., 5. in 6. razred

Učni načrt se nahaja na straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.